Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1917
20. oktober 1917

En redselsfull tragedie har funnet sted i Nordsjøen. En konvoi av skip, hvorav flere norske, er på vei fra Norge til England blitt angrepet av to tyske kryssere, og 12 á 13 skip er blitt senket og et stort antall sjømenn på ny drept. Konvoien var ledsaget av en eller 2 engelske torpedobåter. Da man fikk øye på krysserne, som kom inn mot skipene, gikk man ut fra, at det var engelske krigsskip, og torpedobåtene unnlot derfor med sin trådløse å tilkalle hjelp. Da man oppdaget feiltagelsen, var det for sent, de måtte oppta kampen med den overlegne fiende, og resultatet var jo gitt. Efterat de engelske torpedobåter var gjort kampudyktige, ble så de andre skip senket ett efter ett. Efter sjømennenes beretninger skjøt man uten hensyn til mannskapene og som så ofte før også på livbåtene. De tyske kryssere forlot straks derefter åstedet uten å yte de stakkars sjøfolk den ringeste hjelp. Engelske fisketrålere der kom til, utførte redningsarbeidet så vidt gjørlig.

Når der under krigen hittil av tyskerne har vært hevdet, at den gamle folkerettslige regel om, at hvis nøytralt skip nødvendigvis må senkes, skal i alle fall besetningen først bringes i sikkerhet, måtte suspenderes på grunn av ubåtenes særlige innretning som krigsmiddel, så er det en setning, som har vært enstemmig bestridt såvel av nøytrale som av de andre krigførende.

Denne gang er det imidlertid ikke ubåter, men tyske kryssere, der har foretatt senkningene, men til tross herfor har de intet som helst hensyn tatt til besetningenes skjebne eller ytet dem noen som helst hjelp. Denne gang har tyskerne ingen unnskyldning å anføre, som overhodet kan høres. Det er råheten og brutaliteten satt i system, der enda en gang åpenbarer seg for den øvrige menneskehet, der møter den slags krigsførsel med dypeste forakt, men dessverre i realiteten en "stum" forakt.

Den norske presse fører enstemmig et fordømmende språk like overfor, hva der er hendt. Men hva hjelper disse ord – evig og alltid kun ord, som tyskerne aldri tar ringeste notis av.

-----

Tyskerne har nå erobret Ösel og Dagö og behersker således helt innløpet til Rigabukten.