Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1917
16. oktober 1917

I går holdt professor Jean Lescoffier et meget interessant foredrag i Alliance Française om ”Bjørnstjerne Bjørnson et la France”. Mr. Lescoffier er en gammel bekjent. Som ung kandidat oppholdt han seg for en 10 års tid siden i lengre tid her i Kristiania for å studere norsk litteratur og språk. Siden har han vært professor ved universitetet i Caen, derefter i Paris. Ved krigens utbrudd gikk han til fronten, deltok et par års tid i krigen, ble hardt såret, men kom seg igjen. Efter sin rekonvalesens har han på grunn av sitt kjennskap til Norge og norsk språk vært knyttet til den franske legasjon her som sekretær.

Under sitt første opphold i Norge trådte han i vennskapsforhold til Bjørnstjerne Bjørnson og var flere ganger Bjørnsons gjest på Aulestad. Han har således et intimt kjennskap til Bjørnsons følelser for Frankrike og hans syn på fransk kultur og politikk. Mr. Lescoffier påviste i sitt foredrag de forskjellige svingninger, Bjørnsons følelser for Frankrike og hans vurdering av fransk ånd hadde gjennomgått i hans lange liv, og mr. Lescoffier viste herunder et for en utlending ganske enestående kjennskap ikke bare til Bjørnsons verker, taler og artikler, men til norsk politikk og åndsliv overhode. Han efterviste klart og underlagt med data, hvorledes Bjørnson i de siste 20 år av sitt liv var blitt en varmere og varmere beundrer av Frankrike. Han siterte en rekke karakteristiske yttringer, som Bjørnson hadde latt falle om Frankrike i sine private samtaler med ham. En dag hadde således Bjørnson uttalt: "Les Francais sont les dramaturges du monde."

Idet jeg introduserte Mr. Lescoffier for den fullt besatte sal, tillot jeg meg å si bl.a.:

”Nous n''avons peut-être jamais plus que pendant ces dernières années de guerre senti l''immense vide, que Bjørnson a laissé parmi nous. En dépit de toute neutralité il ne serait pas resté muet, quand le droit et la justice étaient foulés aux pieds, et les protestations de Bjørnson seraient entendu partout dans le monde.”

Efter foredraget fremførte professor Chr. Collin, som Bjørnsons gamle og intime venn, forsamlingens takk til Mr. Lescoffier for hans interessante og åndfulle foredrag. Også han bekreftet Bjørnsons store kjærlighet til Frankrike og fransk ånd, og han var sikker på, at hvis Bjørnson hadde levet og sett det stolte Frankrikes kamp under den nåværende krig for menneskehetens sanne idealer, ville han vært med oss i å rope: "Vive la France."

Det var i det hele en meget vellykket aften.