Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1917
Kristiania, 7. september 1917

Nå er også Riga i tyskernes besittelse. Den motstand, de russiske tropper har ytet, synes å ha vært ganske minimal. Denne erobring synes i virkeligheten kun å ha vært en militær promenade. Hvorvidt tyskerne vil fortsette fremrykningen og søke å nå Petrograd, er vel atskillig tvilsomt, nå vinteren snart nærmer seg og terrenget frembyr så mange vanskeligheter. Men av hensyn til noen russisk motstand av noen betydning lar de seg sikkerlig ikke stanse. Ententen synes også mer og mer å stille Russland helt utenfor sine beregninger og taktiske disposisjoner.

-----

Ved min hjemkomst fant jeg på mitt skrivebord Maurice Barrès'''' siste bok, "Les diverses familles spirituelles de la France", med en smukt formet dedikasjon til meg. Boken inneholder utdrag av en rekke brev fra frontene, skrevet av menn av de forskjelligste trosbekjennelser, politiske oppfatninger og aldre, men som alle ånder den største fedrelandskjærlighet, fasthet, mot og hen­givenhet og en varm tro på Frankrikes fremtid, og innimellom slynger for­fatterens åndrike og formfullendte bemerkninger, der støper det sammen til en fast helhet, og ut fra hvilket Frankrikes elskede navn lyser som i ildskrift. Flere av brevene skriver seg fra 18–19 år gamle gutter, og man blir helt forbløffet over deres åndsmodenhet og den varme kjærlighet til land og folk, som de ånder av.

Jeg har sendt Barrès min ærbødige takk for den store glede, han har beredt meg.