Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1917
Olden, 24. august 1917

Dr. Bødtker og jeg kom i dag på en spasertur på den ene side av Oldenvannet inn på en enslig liggende gård og kom i tale med gårdsfolket. Talen kom inn på krigen og vi merket også her på dette avsides sted en intens motvilje mot tyskerne og deres krigsførsel. Den gamle bonde fortalte, at for noen år siden hadde han vært med å henge opp kranser og åklær, da den tyske keiser skulle reise opp over vannet. Var han kommet her nå, sa han, ville jeg skutt på ham.

Også her i dalen er man nå igang med å bygge et elektrisitetsverk for bygden. Elektrisiteten går sin seiersgang overalt og vil revolusjonere forholdene selv i våre avsides daler.