Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1917
6. august 1917

I Russland synes alt fremdeles å være det reneste virvar. Det håp, man hadde hatt om, at Kerenski skulle kunne øve noen innflytelse på massene og få dem til fornuft, glipper mer og mer. Tvertimot synes Kerenski selv å være ganske i arbeider- og soldatrådets vold og synes intet å turde foreta seg uten dettes nådige sanksjon. Og i arbeiderrådet synes maksimalisterne eller bolsjevikene å utøve den avgjørende innflytelse.

Kerenski viser seg mer og mer ikke å være noen handlingens mann. Men ved taler og atter taler, hvor utmerkete de enn kan være, utretter man selv­følgelig intet under forhold, som de der nå hersker i Russland, hvor alt synes å gå mot oppløsning.

I går brakte telegrafen budskap om, at Kerenski var gått av og reist fra Petrograd. I dag bringer den budskap om, at han er vendt tilbake og har bøyd seg for anmodningen om fremdeles å bli stående som ministeriets sjef. Om noen diktatorisk myndighet er der fremdeles ikke tale.