Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1917
2. mai 1917

I dag er det 25 år, siden disponent Throne Holst overtok den lille sjokoladefabrikk på Rodeløkken, der nå som Freia Chocoladefabrik har vokst frem til å bli Skandinavias største fabrikk på området, med et mektig datterselskap også i Stockholm. At der ligger en sjelden sum av innsikt, lykkelig initiativ og fremsyn samt ubøyelig energi bak dette arbeid, sier seg selv. Men hva der ikke minst er Throne Holsts fortjeneste er, at han alltid ved siden av arbeidet for fabrikkens fremgang og sitt selskaps økonomiske vekst har hatt åpent syn for, at dermed fulgte også sosiale forpliktelser, først og fremst ved å dra omsorg for de arbeideres vel, der er knyttet til bedriften.

På Hasle i Østre Aker har Freia oppført en rekke mønstergyldige egne hjem for arbeiderne, og efter hvert som selskapets økonomi har tillatt det, er der truffet foranstaltninger til å sikre arbeiderne ved livsforsikringer og pensjoner, likesom der nå alltid gis dem tantième av bedriftens overskudd.

Sammenhengende arbeidstid er innført, således at der kun arbeides til kl. 4 om eftermiddagen, og fabrikken sørger for, at arbeiderne kan få en porsjon god grøt eller kakao på fabrikken til billigste pris.

På siste generalforsamling ble det også bevilget et større beløp til universitetets fond for sosial forskning.

Jeg har i omtrent alle disse 25 år vært den juridiske konsulent, først for Throne Holst, så lenge han drev forretningen som personlig entreprise, og senere for a/s Freia Chocoladefabrik. Aksjeselskapet ble konstituert på mitt kontor i april 1898. Efter gjennom flere år å ha vært suppleant for direksjonen innvalgtes jeg i fjor som medlem av samme.

Direksjonen har i dag som et bevis på sin høyaktelse og hengivenhet like overfor fabrikkens disponent sendt ham en sølvjardinière, fylt med roser.