Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1917
7. april 1917

Den amerikanske kongress og det amerikanske senat har fulgt president Wilsons ønske og erklært Tyskland krig. De amerikanske politikere, der like til det siste har vært for fred og ønsket denne opprettholdt, har erklært at de, når krigen en gang er erklært, vil bøye seg lojalt og støtte presidenten i hans politikk, så at krigen kan bli gjennomført på den mest effektive måte. Praktisk talt straks er der derfor nå et enig Amerika bak presidentens krigserklæring.

At Amerikas tilslutning til ententen er en moralsk seier for denne av uvurderlig betydning, forståes sikkerlig også i Tyskland, om man enn der tilsynelatende ikke er blitt synderlig affisert av den nye krigserklæring.

At Amerika også effektivt vil støtte ententen, ikke alene med penger og ammunisjon, men også direkte med våpenmakt, er visselig hevet over tvil. Når Amerika først kastet loddet, vil ingen, der kjenner den amerikanske folke­karakter, et øyeblikk være i tvil om at det vil arbeide mot sitt mål med alle tjenlige midler, og uten sidehensyn.