Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1917
13. mars 1917

Telegrafen har brakt meddelelse om, at englenderne har drevet tyskerne tilbake i Mesopotamia og inntatt dets gamle ærverdige hovedstad Bagdad. Noen større betydning for selve krigens gang har selvfølgelig ikke denne seier, men den er dog utvilsomt av ikke ringe moralsk betyning. Først og fremst fordi den har etablert den engelske prestisje i den muhammedanske verdens øyne, der hadde lidd et avbrekk ved nederlaget ved Kut al Amara i fjor. Men dernest også, fordi Tysklands store plan om det store rike fra Nordsjøen til Den persiske bukt med jernbanenettet B-B-B (Berlin–Budapest–Bagdad) som forbindelseslinje derved foreløpig har lidd et alvorlig knekk.

-----

Der er i de siste 8 dagers tid hverken kommet telegrammer eller brev fra Russland. Over Haparanda kommer der nå meddelelse om, at der skal være utbrutt revolusjon i Russland, der særlig skal ha ytret seg som en hungerrevolt i Petrograd. Uaktet de meddelelser fra Russland, der kommer over Haparanda, som oftest har vist seg å være sensasjonsmeddelelser uten større faktisk grunnlag, later det imidlertid til, at der denne gang iallfall ligger noe til grunn. Oppløsningen på ny av dumaen og keiserens større og større svakhet like overfor de reaksjonære, tyskvennlige kretser har sikkerlig vakt stor bitterhet og opphisselse, og når dertil kommer at arbeiderne i de større byer lider mer og mer under matmangelen, lyder det ikke usannsynlig, at det endelig er kommet til en eksplosjon.