Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1917
7. februar 1917

Den amerikanske republikks president har resolutt gitt tyskerne det svar som de fortjente, på deres brudd på all folkerett og all menneskelighet som deres nye ubåtkrig er. Han har avbrutt den diplomatiske forbindelse med Tyskland for derved å vise, at den amerikanske nasjon ikke vil tåle, at rett og lov tredes under føtter, hvor mektig enn lovbryteren mener seg å være.

President Wilson har også i en note anmodet de andre nøytrale nasjoner om å følge hans eksempel, hva disse selvfølgelig imidlertid ikke vil gjøre, da de nasjoner, der nå står igjen utenfor krigen, i Europa er altfor små og svake til å våge et sånt skritt, så meget mer som de jo ligger like innpå krigsteateret.

Hvorvidt en amerikansk krigserklæring mot Tyskland vil følge, er ennå usikkert. Presidenten har ifølge den amerikanske konstitusjon rett til å avbryte den diplomatiske forbindelse med en stat, men til formell krigserklæring trenges kongressens og senatets samtykke.