Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1917
Januar 1917

Mens de vanskeligheter, den Knudsenske regjering holdt på å bringe oss opp i med Tyskland i anledning av sin ubåtsresolusjon, efter sigende holder på å jevne seg, truer der oss nå vanskeligheter fra den annen kant. England hevder at de overenskomster England har sluttet med den norske regjering angående eksport av vår fisk og kopperkis, ikke lojalt overholdes av den norske regjering, og forbyr derfor eksport av kull til Norge inntil videre.

Dette forbud – midt under den strenge vinter i år – har selvfølgelig vakt engstelse innen vide kretser, så meget mer som våre forråd av kull og koks viser seg å være meget små. Der må gås til innskrenkning av gatebelysning, i gassleveransen til industri og private, og private må også innskrenke sitt brenselsforbruk mest mulig.

Det er jo ikke videre hyggelig for oss, der sitter med sentraloppvarmingsanlegg i våre boliger, da avstengning av enkelte værelser, som vi har måttet skride til, monner så forholdsvis lite.

Men det kan jo også ha sin nytte, at vi i vår lettlivethet og ubekymmerhet minnes om tidens alvor og vanskeligheter. Tidligere har folk gått omkring, som om krigen ikke raste like utenfor vår stuedør.