Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1916
I desember 1916

Bukarest i tyskernes hender – det er den siste krigsbegivenhet. Den sterkt befestede by har overgitt seg uten noen beleiring eller kamp og er således blitt forskånet for bombardement og ødeleggelse. Allerede for en tid siden hadde den rumenske regjering flyttet sitt sete til Iasi.

Det store spørsmål under krigen i Romania er, hvorvidt rumenerne har hatt tid og anledning til å ødelegge sine veldige kornlagre og petroleumskilder, eller om de er kommet i tyskernes hender. I siste tilfelle vil jo den av England iverksatte uthungringspolitikk bli ytterligere forhalt. Efterretningene herom er meget uoverensstemmende, men tyskerne vil selvfølgelig like overfor den hungrende befolkning gjerne bløffe mest mulig med de store forråd, de har erobret.