Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1916
6. desember 1916

Russerne og rumenerne trykkes overalt tilbake i Valakia av tyskerne under Falkenhayns kommando. Det ser ut, som det kunne bli et likefrem débacle for de russiske og rumenske tropper. Fienden nærmer seg Bukarest, og det er sikkerlig kun et tidsspørsmål, når den rumenske hovedstad er i tyskernes hender.

Jeg var i går i en ganske liten middag hos den franske minister sammen med utenriksministeren, krigsministeren, den russiske minister og et par andre herrer. Jeg satt ved siden av den russiske minister, kammerherre Gulkewitch, en meget sympatisk mann i 40-årsalderen. Det var påfallende, hvor lite affisert han var av de seneste krigsbegivenheter i Romania, hvilke han nærmest syntes å anskue som en forbigående episode uten noen som helst avgjørende betydning.