Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1916
10. november 1916

I følge svenske aviser har fru Laurins død i den svenske hovedstad vakt megen sorg og sympatisk deltagelse. Bladene fremhever hennes virksomme deltagelse i det filantropiske arbeid, og hvorledes hun helt gikk opp i sitt nye fedreland og levde med i alle svenske kulturinstitusjoner.

Hennes begravelse i tirsdags på Jakobs kirkegård var et sterkt vitnesbyrd om den sympati, hun hadde vunnet innen alle samfunnskretser. Kronprinsen, til hvis familie Thorsten Laurins er knyttet med sterke vennskapsbånd, samt prins Eugen var møtt personlig frem.