Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1916
28. september 1916

De alliertes fremstøt ved Somme-fronten er kommet et godt stykke videre ved erobringen av de av tyskerne til sterke festninger omdannede landsbyer Thiepval og Combles, hvorved der falt et ikke ubetydelig antall usårede tyske fanger i de alliertes hender. Kursen er den riktige, men det går langsomt, hva der forøvrig ikke kan forundre, når det betenkes, at hver landsby av tyskerne er omdannet til de reneste festninger, og det er ennå et godt stykke tilbake, forinnen de allierte når det foreløbig satte mål; erobringen av de viktige kommunikasjonssentra – Bayonne i nord og Peronne i sør.

-----

I Grekenland synes forholdene å utarte til det reneste anarki. Kongen med sin tyskfødte dronning, keiser Wilhelms søster, støttende seg til hoffet og generalstaben driver nå åpenbart mer og mer over i Tysklands armer og sies å være fullstendig i den tyske gesants makt. Store deler av folket – formentlig den største del – slutter seg derimot til vestmaktene, idet de finner, at der ennå bør bevares en viss takknemlighet og anstand likeoverfor de makter, hvem de skylder sitt lands hele politiske tilværelse og frihet. At kongen rolig ser på, at bulgarerne – Grekenlands arvefiender – besetter gresk territorium og greske festninger, mens de greske tropper efter regjeringens ordre trekker seg tilbake uten sverdslag, uten at folket gjør opprør, synes ikke å vitne om noen særlig opphøyet politisk moral. Imidlertid avløser det ene ministerium det annet, de fleste har kun en døgntilværelse, og det hele er et sånt virvar, at man på avstand umulig kan bedømme forholdenes sanne karakter. Et er iallfall sikkert, av Grekenlands prestisje er der nå ikke lenger rester tilbake.