Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1916
9. juni 1916

Telegrafen har brakt det sørgelige budskap, at lord Kitchener, der var på vei til Russland om bord på en engelsk krysser, er gått under med krysseren, der er støtt på en mine eller blitt torpedert. Hele verden vil sørge med England over det tap, nasjonen har lidd ved lord Kitcheners død. Han var typen på en englender med nasjonens beste egenskaper; mandig, rolig og bestemt, uten store ord og store fakter, men forfølgende sitt mål med en aldri sviktende energi og besluttsomhet. En lykke for England midt i sorgen er det, at han ved sin død hadde fullendt det kjempeverk, der ved krigens utbrudd ble lagt på hans skuldre; å skape og utruste en nasjonal hær på millioner. Og det i løpet av knappe 2 år. Og så ble det ham ikke forunt å oppleve og se denne hærs innsats i kampen for hans fedreland.