Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1916
5. juni 1916

I anledning av Schuckert & Co.s salg av sine aksjer i Hafslund og de tyske herrers derav følgende fratreden fra direksjonen i dette selskap og datterselskapene, sendte jeg direktør Dr. R. Cohen et brev med takk for all elskverdighet og imøtekommenhet, som var vist meg i de 17 år, vi nå hadde arbeidet sammen. Herpå fikk jeg i dag et meget elskverdig svar, i hvilket dr. Cohen bl.a. sier: "Es ist wohl selten, dass, wie es gerade in der Verbindung mit Ihnen der Fall war, so viele Jahre hindurch der Verkehr sich ohne den leisesten Misston im vollsten Vertreuen auf die gegenseitige, absolute Anständigkeit und Zuverlässigkeit abgespielt hat."

Det er også så, at der i det nesten nær 2 desennier spennende samarbeid mellom oss ikke har vært noen som helst misstemning eller rivning, der har kunnet virke forstyrrende.