Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1916
Kristiania, 30. mai 1916

Slaget ved Verdun har nå rast et fjerdingår og bølger frem og tilbake. De få kilometer, tyskerne har formådd å rykke frem, har kostet dem de blodigste ofre, og ennå synes de å være like langt fra målet. Det synes, som om den tyske kronprins, der har overkommandoen her, likegyldig hva det koster, vil nå frem, formentlig vesentlig fordi hans militære prestisje står på spill, hvis foretagendet må oppgis. Gjennombrudd ved Verdun er jo nå, hva tyskerne går og venter og håper på.

Den viktigste begivenhet på krigsfronten er imidlertid den offensiv, øster­rikerne har begynt på Trentino-fronten, og hvor de synes å rykke frem med atskillig hurtighet. Målet er naturligvis å nå ned på de italienske sletter, men de har dog ennå atskillige vanskeligheter å overvinne, førenn de når så langt.