Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1916
18. mai 1916

Opphisselsen i den svenske presse i anledning av professor Steffens interpellasjon har vært stor, og spenningen med hensyn til, hva utenriksministeren ville svare på interpellasjonen, har ikke vært mindre, også på denne side av Kjølen, hvor de stortalende ord om, at tiden nå var inne til å gripe aktivt inn, på mange hold har vakt en viss engstelse. Frankrike og England, der jo har garantert Paristraktaten, skal imidlertid ha gitt den svenske regjering bindende tilsagn om, at befestningene på Ålandsøyene kun ville bli provi­soriske, og den svenske utenriksminister har nå kort og godt svart, at den svenske regjering, idet den med fasthet og bestemthet vil vareta sine interesser, vil bevare en streng nøytralitet. Og aktivistene må derefter igjen stikke pipen i sekk for en tid.