Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1916
25. april 1916

Avisene bringer den overraskende meddelelse, at der er landsatt russiske troppestyrker i Marseilles. Der kan naturligvis ikke være tale om noen større troppestyrke, og overførselen av disse tropper er formentlig nærmest en manifestasjon av det ubrytelige samhold mellom ententemaktene. Og det er et nytt bevis på, at disse tross alle tyske undervannsbåter dog behersker havene suverent.

-----

Notevekslingen mellom De forente stater og Tyskland angående undervannsbåtkrigen – der ved den siste note fra president Wilson antok en truende form, idet den måtte anses som et ultimatum til Tyskland – har ført til det resultat at Tyskland, under mange ord og fraser, omsider går inn på ikke å torpedere skip uten varsel og uten å sørge for at passasjerene først bringes i sikkerhet. Og det later til, at Amerika vil se bort fra ordgyteriet og kun hefte seg ved realiteter: de tyske innrømmelser like overfor dets krav.