Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1915
Desember 1915

Hele Serbia er nå i fiendens vold, og de serbiske hærer på alle kanter rømt ut av landet og dets kongefamilie på flukt. De serbiske tropper har ytet en tapper motstand, men har selvfølgelig måttet vike på alle punkter like overfor den veldige overmakt. Det hele serbiske folk er på flukt midt over Montenegros og Albanias fjell og ned mot Grekenland. Sorg og nød hersker nå blant denne lille tapre nasjon, der så mange ganger og på så mange måter har vist seg verdig til å leve sitt selvstendige, nasjonale liv. Nå deler de belgiernes skjebne – et folk på flukt utenfor sitt lands grenser. La oss håpe, at det kun vil være foreløpig, og at rett og rettferdighet til slutt må seire.

-----

Grekenland sviktet sine forbundsfeller fra den siste Balkankrig. De franske og engelske tropper, som over Saloniki ble sendt til unnsetning, kom for sent og har måttet trekke seg tilbake til Saloniki, som de befester av alle krefter, og hvor der fremdeles landsettes tropper. Også like overfor disse er Greken­lands stilling fremdeles like tvetydig.