Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 13: 1915
18. juli 1915

Den yngste av mine nevøer, Carlie, kom i går hit opp fra Dresden for å tilbringe ferien hos min bror. Han var ledsaget av en av sine lærere, herr Weding, der i dag igjen dro tilbake til Tyskland. Herr Weding visste å opplyse, at man nå har så mange mann under våpen i Tyskland, at man overhodet ikke reflekterer på tilbud fra frivillige.

Theodor er nå ved fronten og er blitt utnevnt til løytnant. Han ligger ved Berry-au-Bac i Champagne og har allerede deltatt i flere alvorlige affærer. Han gikk en dag ut til kamp med 200 mann og kom hjem med kun 90.

Også Harald tar nå del i et utdannelseskursus og bor på kasernen i Dresden.