Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 12: 1915
Kristiania, 26. januar 1915

Den berømte franske skuespillerinne, Mme. Suzanne Desprès og hennes mann, direktør for Théatre de l''Œuvre Mr. Lugné-Poë, har vært her på gjennomreise til Petrograd, hvor de skal gi resitasjonsaftener til inntekt for nødlidende franske og belgiske kunstnere. Her har de gitt 2 aftener, en på Nationaltheatret og en i ”Alliance Française”, begge for fullt hus.

Mme. Desprès er kunstnerinnen av Guds nåde. Det minste lille dikt får på hennes lepper en sjarme og en beåndelse, der gjør det til et uforglemmelig kunstverk. Hver liten håndbevegelse hun gjør, når hun resiterer, er i og for seg som et lite dikt, full av uttrykk, rik på poesi.

Som menneske så likefrem og naturlig, uten ringeste primadonnanykker, vennlig mot alle og interessert for alt.

Vi ga en frokost for henne og hennes mann. Den franske legasjon samt skuespiller­innen Greta Prozor og hennes mann, Walther Halvorsen, der nettopp har utgitt en særdeles interessant bok om den altfor tidlig bortgangne maler Halfdan Egedius, og som for øvrig også selv dyrker malerkunsten, var gjestene forøvrig. Det var en meget belivet dejeuner, og interessant var det å høre de to kunstneres beretninger om livet i Paris under krigen. I Paris tviler man ikke om den endelige seier.