Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 12: 1914
25. oktober 1914

Vår minister i Paris, Wedel Jarlsberg, har nylig avlagt et besøk ved fronten i Nord-Frankrike og var under sitt opphold der nær blitt skutt. Han befant seg med en engelsk offiser på en høyde, da shrapnels plutselig begynte å hvine om ham. Wedel og legasjonsråd Reimers, som var med ham, kom seg unna og måtte ligge en time bak en høystakk, mens deres sjåfør ble drept. Tyskerne, som hadde antatt dem for sivilkledde engelske offiserer, beskjøt dem på en avstand av 9 km.

Kongen hadde fortalt Heyerdahl, da han var oppe hos ham forleden, at Wedel hadde skrevet til ham og fortalt om sine inntrykk fra fronten og fra de herjede egner i Nord-Frankrike. Han hadde fortalt, at avisenes beretninger om tyskernes opptreden mot den sivile befolkning der var mild i forhold til virkeligheten.

Madame Mimaut skrev forleden til frøken Manthey her, at en kusine av henne, der eier et slott i Nord-Frankrike, flyktet fra dette i de første dager av september, da tyskerne nærmet seg. Da tyskerne efter nederlaget ved Marne hadde trukket seg tilbake fra egnen, vendte hun tilbake til slottet, hvor hun fant en billett fra prins Eitel Fritz, i hvilken han sa, at da hun hadde vært så uhøflig ikke å være til stede og ta imot ham der, gjorde han seg ingen skrupler ved å ta med seg de kunstgjenstander i slottet, han fant behag i.

-----

Det lyktes belgierne å forene seg med de franske og engelske tropper i det sørlige Belgia og det nordlige Frankrike og unngå tyskernes forfølgelse. Det later heller ikke til, at tyskernes frigjørelse av de tidligere ved Antwerpen bundne tropper vil bringe noen forandring i situasjonen. De allierte holder tappert stand. Der synes ikke tale om fremskritt for noen av partene. En evig bølgen frem og tilbake, men med store tap av menneskeliv, særlig på tysk side.