Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 12: 1914
1. oktober 1914

Det synes, som om det store kjempeslag i Frankrike ingen ende vil ta. Der kjempes daglig over den vidstrakte front fra Vogesene og til egnen nordenfor Paris. Det synes, som om franskmennene har størst fremgang, men der kjempes om hver tomme jord. Kommer man 1 eller 2 kilometer frem, synes det å være høyde­punktet. Alle forsøk fra tyskernes side på å trykke de franske tilbake, mislykkes dog. De franske hæres offensiv efter den lange retrett har vakt alle sakkyndige militæres høyeste beundring, og deres evne til å holde stand på ethvert punkt viser, at den hyppige tale om det moderne Frankrikes degenerasjon og rasens forutbestemthet til å gå under, kan henvises til fantasiens verden. Selv de mest vantro vil nå måtte erkjenne, at også nasjonens fysiske kraft efter den prøve, den har vært satt på, må avtvinge den største respekt. Det blir intet av tyskernes bebudede store fest i Versailles den 6. september. Jeg leste i "Hamburger Nachrichten" – Bismarcks tidligere organ, og den således skulle formodes å være et alvorlig blad – at spiseseddelen allerede var bestemt. Jeg erindrer av rettene ”fransk knokkelsuppe” og ”russiske hjerner tilberedt på tysk”.

-----

Også de engelske tropper i Frankrike har gjort sine saker overordentlig godt. De har utvist en utholdenhet og tapperhet, som man nok kunne formode, de var i besittelse av, men dertil en strategisk dyktighet, som man ikke tiltrodde dem. Når tyskerne til å begynne med hånte dem og betegnet den engelske hær "som brannkorpset i Köln", har de nok vært ganske på villspor og har fått noe annet å føle. At det for franskmennene er av overordentlig betydning også som moralsk faktor å ha englenderne kjempende ved sin side, er selvsagt.

-----

Jeg reiser nå fra byen for 1 ukes tid. Sammen med de øvrige direktører i Labro Træsliberi og noen skogkyndige skal jeg på skogbefaring i selskapets skog øverst i Numedalen. Vi kommer til å kampere i setrene og vil være langt fra både telefon og post, hvilket jo vil føles litt rart i disse begivenhetsrike dager.