Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 12: 1914
14. august 1914

Ennå ingen større krigsbegivenheter. Belgierne yter nå langt kraftigere og seigere motstand, enn tyskerne hadde ventet, og at tyskernes operasjoner mot Frankrike derved i atskillig grad er blitt forsinket og deres planer er blitt krysset på en ganske effektiv måte, kan ikke betviles. Tyske offiserers uttalelse om at det ikke kan være tvilsomt, at de vil være ved Paris på Sedan-dagen (2. september) og at de vil innta sin dejeuner i Café de Paris den 6. september, vil neppe gå i oppfyllelse.

Franskmennene har rykket inn i Elsass.