Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 12: 1914
5. august 1914

I går har så – som det var å forutse – England erklært Tyskland krig. England har ikke villet og ikke kunnet finne seg i, at Belgias nøytralitet blir krenket.

Så er vi da midt oppe i denne forferdelige katastrofe, som så ofte har vært forutsagt å være uunngåelig, men som vi dog trodde og håpet på, at den sivilisasjon, nåtiden praler så meget med, i siste øyeblikk ville hindre. Hvem der er skyld i, at freden ikke lenger kunne bevares, sitter vi ennå inne med for få opplysninger til å kunne danne oss en klar og uhildet mening om. Men dem, eller de, der har latt det komme til fredsbrudd, vil få et ansvar tyngre, enn ord kan si. At denne krig vil bli den største og mest ødeleggende verdenshistorien har opplevd, derom kan det neppe herske noen tvil. De umåtelige hærer, hvis størrelse løper opp til tall, hvorimot de tidligere krigers hærer er forsvinnende, de tekniske krigsmidlers større effektivitet og drepende virk­ning vil sikkerlig bevirke blodbad og menneskeslaktninger, som den drist­igste fantasi neppe tør å utmale seg. Forhåpentlig vil dette i forbindelse med den avhengighet i kommersiell og industriell henseende, hvori de krigførende land står i til hinannen, i alle fall bevirke, at krigen ikke blir langvarig.

Telegrafen har i dag brakt beskjed om, at en stor tysk hær er rykket inn i Belgia og rykker mot Liège, der skal være sterkt befestet. På krigens første dag krenker Tyskland således uten å blunke Belgias garanterte nøytralitet og begår det mest eklatante brudd på folkerettens mest fundamentale regler. Vi andre nøytrale land vet da, hva vi i tilfelle har å vente oss fra den kant, og hvilken verd vi kan tillegge vår av Tyskland underskrevne integritetstraktat.