Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 12: 1914
2. august 1914

Russland og Tyskland mobiliserer, således lød efterretningene i forgårs. I går brakte telegrafen beskjed om, at Tyskland var erklært i krigstilstand. Sent natt til i dag kom så den sørgelige beskjed, at Tyskland hadde erklært Russland krig, efter at keiseren ikke hadde fått tilfredsstillende svar på sitt ultimatum om at Russland skulle stoppe sine mobiliseringer. Også Frankrike sies å mobilisere, og det kan heller ikke være tvilsomt at Frankrike efter sin alliansekontrakt med Russland er tvunget til å gå med på krig. Det store spørsmål er nå, om England vil gå med Frankrike og Russland. De optimistiske håper, at så ikke skal bli tilfelle. Formentlig er England ikke traktatmessig forpliktet til å gå med de to øvrige ententemakter. Men er det ikke moralsk forpliktet? For Norge ville det jo være en stor fordel, om England forholdt seg rolig, da der da ikke ville forvoldes så stor forstyrrelse i vår handel. Og folk søker å slå seg til ro med, at Englands "kremmerpolitikk" vil tilsi det å forholde seg rolig for uten ofre å innkassere fordeler ved fredsslutningen. Jeg føler meg overbevist om, at de folk regner feil.

Da jeg i aften gikk ned til Norske Selskab, sto der på gatehjørnene oppslått plakater om at vår marine mobiliserte og sjøvæpningen innkaltes. I klubben fortaltes der, at der om middagen hadde vært statsråd på slottet hos kongen, og at nytt statsrådsmøte var innkalt til i aften. Statsministeren er imidlertid reist på søndagstur til Borgestad og har ikke vært til stede. Han soler seg fremdeles under sin "skyfri himmel", og vil som den standhaftige tinnsoldat han er, fremdeles ingen skyer se på den utenrikspolitiske himmel.