Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 12: 1914
Juni 1914

Nikken Hoff har nå vært i Konstantinopel og fått sin kontrakt med den tyrkiske stat brakt i orden, og er derefter kommet tilbake hit for å ordne alt med sin avreise og engasjere den stab, han skal ha med seg til Armenia. Han var forleden hjemme hos meg og viste meg sin kontrakt. Det er et vidløftig og omfattende arbeid, der er lagt på hans skuldre, men der skal stilles en rekke sakkyndige ved hans side. Den ham tilsagte lønn er betydelig større, enn han tenkte seg ved sin avreise. Det kjedelige ved kontrakten er, at den tyrkiske stat har rett til å oppsi ham med 6 måneders varsel mot utbetaling av 1/2 års gasje.