Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 12: 1914
30. mai 1914

I går var vi til middag hos den nye svenske minister her, baron Ramel og frue, født baronesse Essen. Det var første gang, vi var i det svenske ministerhotell. Det er innrettet med megen smak, og det var fylt av mange svenske kunstverker. I spisesalen var der en smukk samling av gamle hollandske malerier. Gjestene var vesentlig medlemmer av corps diplomatique. Jeg gjorde bekjentskap med den nettopp ankomne franske legasjonssekretær, mr. de Salignac Fénelon. En type på en fransk aristokrat, hva man hittil har savnet i den franske legasjon siden Delavauds tid. Jeg talte også lengre tid med den tyske legasjonssekretær, prinsen av Wied, og han talte meget om sin bror, den nye fyrste av Albania. Ingen av oss ante, at telegrafen allerede i dag skulle bringe meddelelse om, at der er fullt opprør i hans land, og at hans trone allerede er brakt til å vakle. Fyrstens opptreden under opprøret later heller ikke til å ha vært av den art, at den kunne imponere hans fyrstedømmes krigerske befolkning.