Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 12: 1914
April 1914

De svenske valg viser en avgjort fremgang for Hedin på de liberales bekostning. Sosialistene synes derimot å holde seg, ti sammen med sosialistene utgjør dog venstre ennå flertallet i annetkammeret. Men de liberale vil selvfølgelig ikke overta å styre land og rike så aldeles på sosialistenes nåde, og regjeringen blir sikkerlig sittende.