Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 12: 1914
13. mars 1914

Den store selskapelighet med fester, hvor man møtte "tout Christiania", som i min studenttid foregikk hos Jørgen Heftyes på Filipstad, har for lengst opphørt å eksistere. Byen er blitt for stor, og der eksisterer nesten ikke flere av de store privateiendommer, hvor man hadde plass til å gi sådanne fester. Så lenge Sir Arthur og lady Herbert residerte i den engelske legasjon – Thomas Heftyes tidligere eiendom Frognæs, gaes der dog hvert år et stort ball, hvor man så hele byens sosietet. Men siden de forlot Kristiania, er det også blitt stille hermed.

I går gav kammerherre Cappelen og frue en glimrende fest i Grand Hotels Rococosal – middag med efterfølgende ball for ca. 200 personer, eldre og yngre. Det var en nydelig fest og brakte erindringer tilbake til gamle dager. Det er deres datter Elise, som nå gjør sin inntreden i selskapslivet. Hun er jevnaldrende med Sisine, som også i vinter for første gang deltar i voksne ball.