Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 12: 1914
Ultimo februar 1914

Georg Brandes holdt forleden et foredrag her om det meget aktuelle tema, ”Den herskende spenning mellom Tyskland og England”. Foredraget inneholdt intet særlig, ut over hva man allerede kjenner og har lest på annet hold. Alderen hadde synlig tatt på den hittil alltid så ungdommelige og spenstige taler. Man savnet den vanlige esprit og vitalitet. Kun i de karakteristikker, han ga av de to fyrster, kong Edward 7 og keiser Wilhelm 2, hevet han seg opp til igjen å være den forståelsesfulle og fine psykologiske kjenner av mennesker, som alltid har vært et av hans største fortrinn. Han forsto å kaste streiflys over disse to hver i sin ganske betydelige fyrstes karakterer og livssyn, der brakte oss en ny og mer intim forståelse av dem. Det var øyensynlig, at Brandes næret en levende sympati for denne avdøde engelske konge, hvem han betegnet som nåtidens siste store diplomat.