Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 12: 1913
Nyttårsaften 1913

Det svundne år har ikke vært meget lystelig for meg. Jeg er ennå langt fra frisk. Legene har nå ved mikroskopisk undersøkelse kommet til det resultat, at sykdommen skriver seg fra at noen basiller – kolibasiller, der ellers har sitt opphold i tarmene – har fått det innfall å vandre inn i blodet. Jeg har da i den anledning måttet gjennomgå en kur og tatt inn et giftstoff – Borovertin, der skal drepe disse basiller, og som har bevirket, at jeg har gått om og vært kvalm fra morgen til aften. Jeg er jo nå på bedringens vei, men basillene har ennå ikke villet la seg helt drepe, og jeg må derfor ennå fortsette kuren en tid.