Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1913
9. september 1913

I eftermiddag ble vi skrekkelig oppskaket, da Kai kom hjem fra en privattime og hadde fått et knivstikk i ryggen av en mindre gutt. Hans klær var gjennombløtt av blod, og da vi fikk dem av ham, fosset der formelig blod av ham. Gutten hadde stukket ham bakfra med en skarp kniv, like som han passerte jernbaneovergangen ved nedgangen fra Drammensveien til vårt hus uten noen foranledning.

Vi fikk i en fart fatt på dr. Bull, der heldigvis kunne berolige oss med, at såret ikke ville medføre noen varig mén. Men hadde kniven truffet litt lengre ned – bare en millimeter – ville den gått gjennom nyren.

Jeg fikk fatt i gutten – en 11 års gutt, sønn av en vognmann i nærheten her, og jeg meldte straks affæren til politiet, da jeg mener, at her må statueres et eksempel.

Kniven hadde gutten tiltusket seg av en kamerat for noen pærer.