Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1913
August 1913

Ennå er ikke et år gått hen, siden verden forbausedes over den endrektighet og den trofaste samfølelse, der bandt de små balkanstater så sterkt sammen, at de kunne oppta kampen mot det – som man trodde – overmektige Tyrkia. Og nå, da byttet skal deles, ser man med engang båndene klippet over, og bitterhet og beskyldninger av den alvorligste art veksles mellom bulgarerne på den ene side og grekerne og serberne på den annen, inntil man kommer så langt, at de tidligere våpenbrødre bærer våpen mot hinannen, og en ny krig utbryter. Det kan vel neppe benektes, at det er Bulgarias overmot, der er skyld i dette triste skuespill, og at dets griskhet efter nytt landområde ganske har overdøvet fornuftens stemme hos dets ledende menn. Bulgarerne synes ganske å ha glemt, at mange av deres største seire skyldes, at serberne ytet dem en ganske fortrinnlig støtte. Takknemlighet synes imidlertid overhodet å ha utspilt sin rolle i vår moderne tid.