Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1913
Mars 1913

Telegrafen bringer bud om, at kong Georg av Grekenland er myrdet i Saloniki. Det er ennå ikke konstatert, hvem morderen er, men grekerne tror, det er en bulgarer. Det har vært det bulgarske folk en torn i øyet, at grekerne under den seierrike kronprins kom dem i forkjøpet med å innta den viktige havneby Saloniki, som det også hadde vært bulgarernes store mål å komme i besittelse av. Der har vært stadige rivninger der mellom de greske og bulgarske offiserer og tropper, der var stasjonert der. Den greske konge hadde i den siste tid opplåst sin residens der formentlig for å tilkjennegi, at Grekenland hadde satt seg fast der og ikke lot seg fravriste sitt bytte.

Kong Georg var ved sin død 68 år gammel og hadde båret sin ofte tornefulle krone i dette urolige land i 50 år. I juni måned skulle han ha feiret sitt 50-årsjubileum som hellenernes konge. Og under hvilke omstendigheter! I denne siste krig var Grekenlands landområde forøket med 51 318 km2 og dets folkemengde med 1 624 600 sjeler.

Og tross alt kanskje var det en lykke for den gamle konge nå å lukke sine øyne. Aldri har han vært populær som nå, ombølget av et helt folks takknem­lighet og dyptfølte aktelse. Han hadde gjort sitt land fra une quantité négligeable til et land, man herefter har å regne med. Hans navn vil for alltid være innrisset i landets historie som en av dets første. Under hans styre begynte det greske folk, det gamle Hellas'' ætlinger, som det øvrige Europa var vant til å se ned på som et vanslektet folk, å gjenvinne atskillig av den tapte aktelse.

Hvor lenge vil det vare? Ingen kan svare på det, men i Europas urolige hjørne synes intet å være stabilt eller varig.