Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1912
15. januar 1912

Minister Delavaud har sendt meg sin nye bok, ”Les Français dans le Nord”, et verk om franskmenns reiser og besøk i de skandinaviske land og det nordlige Russland fra oldtiden og til slutten av det 16. århundre. Verket vitner om forfatterens utstrakte viten og ikke minst hans intime kjennskap til nordisk litteratur på dette område. Han har fulgt med liketil de ved verkets avslutning foreliggende hefter av Nansens ”Nord i Tåkeheimen”.

Efter redaktør Vogts anmodning har jeg skrevet noen linjer om Delavauds bok i "Morgenbladet".