Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1912
9. januar 1912

Min gamle venninne helt fra barndommen fru Gudrun Drewsen, født Løken, har vært her i byen noen uker, forinnen hun med sin mann drar tilbake til New York, og ingeniør Dorenfeldts hadde forleden innbudt oss sammen med dem og deres slekt og venner.

Gudrun så strålende ut, og det syntes, som årene ikke hadde tatt synderlig på henne. Hun liker seg nå meget godt i Amerika og tenker ikke mer på å vende tilbake hit.

Hun har nettopp fullført et skuespill i 4 akter, "Kong Halfdans Klinge", der foregår i tiden før kong Harald Hårfagre. Hun har gitt meg anledning til å gjennomlese det i manuskript.

Det er ingen tvil om, at det søker evner for det dramatiske. 2. akt er således særdeles godt bygget opp og er full av stemning og poesi. 4. akt er imidlertid svak og altfor overlesset med dramatiske opptrinn.

Stykkets store svakhet er imidlertid språktonen. Den er forsøkt holdt i gammel norsk stil, men det glipper ofte for henne og språket er snart moderne norsk, flere ganger også oppblandet med danismer. Jeg har derfor sagt henne, at hun ikke må tenke på å utgi stykket, før det har gjennomgått en fullstendig språklig revisjon.

Professor Borchsenius, der har gjennomgått stykket for Det kgl. Teater i København, har avgitt en atskillig rosende uttalelse om det, der konkluderer med, at hvis det hadde vært av en begynnende dansk dikter, burde det antas til oppførelse.

Gudrun har innlevert sitt stykke til det herværende Nationaltheater. Men dets litterære konsulent Hans Aanruds dom er nok ikke falt særlig gunstig ut.

Min tro er, at stykket ville gjøre seg godt på scenen, fullt som det er av sterke og bevegede opptrinn og med scener, over hvilke der hviler en skjær og inntagende ynde.