Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1911
Desember 1911

Min kompanjong advokat Hieronymus Heyerdahl er nå valgt til byens ordfører for 1912.

-----

Året er nå gått til ende. Den økonomiske stagnasjon, der gjennom så mange år har hvilt over vår bys økonomiske utvikling og også for en stor del over det hele lands, har i det forløpne år begynt å lette, og der har vært liv og bevegelse å spore på mange av forretningslivets områder. Ikke minst bidrar selvfølgelig de høyere frakter for skipsfarten, som nå har kjempet seg gjennom mange magre år, hertil. I hvalfangstekspedisjoner nedlegger nordmennene nå millioner efter millioner. Det ene nye selskap efter det annet har vært startet i det forløpne år. For uinnvidde synes publikums storm efter å erverve seg aksjer i disse selskaper - å minne sterkt om 1898, da jobberiet florerte høyest. Så lenge oljeprisene står så høyt som nå, vil det vel gå – men markedet er jo for denne vare meget fluktuabelt, så selv om behovet for olje i denne maskinenes tid er sterkt stigende, vil det sikkert ikke gå lenge, forinnen man opplever et krasj i hvalaksjer.

Hovedstadens eiendomspriser synes ennå ikke å være blitt påvirket av oppgangs­bølgen. Og til tross for at folkemengden øker, bygges der forbausende lite. Husleiene stiger derfor sterkt; men det er nå så dyrt å bygge, at man ikke kan levere en blott noenlunde komfortabel leilighet under en minimumspris av 300 kroner per værelse. Så høyt er imidlertid ikke husleiene i alminnelige leiegårder ennå nådd.

Vi begynner å bli kjede av pensjonatlivet og ser med lengsel i møte den dag, da vi kan flytte inn i vårt eget hus.