Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1911
27. oktober 1911

I disse dager har vi hatt besøk av den franske forfatter André Lichtenberger, der har holdt 2 foredrag i universitetets festsal for ”Alliance Française”s medlemmer, det ene omhandlende ”Les salons de XVIII siécle”, det annet ”La France dans le monde autrefois et aujourd''hui”. I det siste av foredragene påviste han på en fortreffelig måte, at alle de siste tiders tale om, at Frankrike åpen­bart var i dekadense, savnet ethvert virkelig grunnlag. Professor Gerhard Gran har anmodet meg om å erholde manuskriptet til dette foredrag for å publisere det i "Samtiden", i hvilket tidsskrift en dansk journalist, hr. Erik Givskov, for en tid siden har boltret seg med å bringe til torvs en rekke godtkjøps­påstander om Frankrikes åndelige og materielle nedgang.

André Lichtenbergers forfatterskap strekker seg over mange felter. Han har skrevet en rekke romaner, hvorav flere er prisbelønnet av det franske akademi, og hvorav en, "Mon petit Trott", for tiden er under oversettelse til norsk. Han har skrevet historiske verker, bl.a. om ”Le grand Condé”, og hans berømmelse er kanskje størst som forfatter av verker av sosiologisk art. Hans arbeid om "Sosialismen i det 18. århundre" er med rette ansett som et standardverk, som alle, der beskjeftiger seg med sosiologiske studier, og som interesserer seg for det 18. århundres åndelige fysiognomi, må ty hen til. Professor Gran fortalte meg, at det har vært ham til uvurderlig nytte ved utarbeidelsen av hans verk om Rousseau.

Mr. Lichtenberger er som konferansier ikke særlig veltalende. Der er noe tørt over hans foredrag, og det store publikum vil ikke rives med eller kunne nyte det rikholdige stoff, der er lagt til rette i hans foredrag.

Som menneske er Lichtenberger meget sjarmerende. Barbara og jeg reiste i det deiligste høstvær med ham opp til Holmenkollen, hvor vi dejeunerte, og var han den hele tid ytterst underholdende og meget tilfreds over sin reise i Norge.

Hans ytre har intet fransk ved seg. Han er også elsasser – og hans navn tyder jo også på tysk avstamning. Han er høy og blond med et skarpt markert og meget interessant ansikt.