Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1911
21. september 1911

Som tidligere de siste år har jeg også i år vært med statsråd Mathiesen på hans elgjakt i Hurdalen. I år var der foruten oss kun Nikken Hoff. Også i år det prakt­fulleste vær, nesten for varmt. På grunn av den lange tørke var jakten i år vanskeligere enn ellers. Vanskelig å finne dyrenes spor, og når vi beveget oss i skogen, knaket og braket det så, at dyrene hurtig ble vâr jegerne. Der ble nedlagt 1 okse og 3 kuer. Jeg var denne gang så heldig å få se flere dyr på nært hold, og det var et imponerende syn å se de store, praktfulle dyr jage gjennom skogen.

Om aftenen ved peisen kom de gamle jegere, der nå i en menneskealder har vært i familien Mathiesens tjeneste, inn, fikk seg et glass og fortalte sine jegerhistorier.