Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1911
17. juli 1911

Når der stadig pukkes på, at den korrupsjon, der gjør seg gjeldende i så mange andre lands parlamentariske forsamlinger, heldigvis ennå ikke i noen som helst skikkelse har holdt sitt inntog hos oss, så tror jeg, at det dessverre kun kan sies å være en sannhet med moderasjon.

De bankvalg, der nå har funnet sted, og ved hvilke Stortinget har besatt postene som administratorer ved Norges Banks og Hypotekbankens hovedsete og avdelinger, viser, at hovedspørsmålet alene dreier seg om å belønne fortjente partifeller, og at vedkommendes dyktighet og skikkethet for stillingen er et helt sekundært spørsmål. Der drives den likefremmeste byttehandel, og høyre og det frisinnede venstre har ikke vært de minst ivrige til å grafse til seg av grøtfatet. Når man hører, hva der er gått for seg bak kulissene forut for valgene, har man en bestemt følelse av, at korrupsjonen ikke er så langt borte, som man vil gi det utseende av.