Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1911
10. juli 1911

Det er i fransk litteratur dukket frem et navn, som sikkert vil tiltrekke seg alminnelig oppmerksomhet, uaktet hans ry ennå ikke i synderlig utstrekning er nådd opp til våre breddegrader. Det er Romain Rolland, hvis romansyklus ”Jean Christophe”, der omhandler en tysk musikers liv i en liten tysk residensby og senere i Paris, hører til noe av det beste i nåtidslitteraturen. Så vidt forskjellig fra de alminnelige franske romaner. Der er høyt til loftet i de bøker. Ingen innestengt budoaratmosfære. Og der er en rikdom på fine iakttakelser og gode tanker. Den ledende tanke i disse verker er kort uttrykt, hva forfatteren uttaler i innledningen til sitt verk "La vie de Beethoven": ”J''appelle héros sonts ceux, qui fusent grands par le cœur … Ou le caractère n''est pas grand, il n''y a pas de grand homme.”

For dem, der skriker opp om dekadensen i Frankrike og særlig i fransk litteratur, vil det være en nyttig ting å fordype seg i Romain Rollands bøker. De vil da kunne overbevise seg om, at der ennå er styrke og sunnhet og ny kraft å øse av i fransk diktning.

Av utenlandske dikterverker har jeg i den siste tid ikke lest noe, der har tatt meg fangen som denne syklus. Og intet har beredt meg større nytelse, siden jeg leste den amerikanske forfatter Frank Norris'' "The Octopus".