Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1911
20. mai 1911

Jeg har nå kjøpt meg en tomt for å oppføre en villa. Det har jo lenge vært Barbaras kjæreste ønske, og da vi har tjent en del penger ved salget av Labro træsliberi, har jeg nå trodd det forsvarlig å efterkomme hennes ønske. Tomten, Drammensveien nr.102 I, har en fortryllende beliggenhet, med utsikt over Frognerkilen ut mot Hovedøya og med Ekebergåsen i bakgrunnen. Jeg har kjøpt den av vår venn, Alfred Stabell, til hvis eiendom den støter opp. Det er en skrent, så den blir kanskje noe kostbar å bebygge, men så har jeg til gjengjeld fått den til en meget rimelig pris.

Som arkitekt har vi engasjert herr H. Berle.