Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1911
18. april 1911

Vi har tilbrakt påsken hos våre venner grosserer Arthur Mathiesen og frue, født Kiær, i Fredrikstad. De har et nydelig hus beliggende like ved elven med en hage ned mot denne, og i nærheten av svogeren Peter Solberg, hvor vi ofte tidligere har tilbrakt påsken. Solbergs hadde som gjester utenriksminister Irgens og frue, professor Fredrik Stang og redaktør Nils Vogt, og vi var sammen den hele tid. Været var dessverre blåsende og surt, så vi ofte tydde til kortbordene.