Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1911
26. mars 1911

Majestetene har gitt 2 musikalske soareer, hver gang med ca. 400 innbudne. På grunn av hoffsorgen efter kong Edward har man i år ikke kunnet gi noe ball. Til en konsert kan man ikke innby så mange som til ballene, hvor der inviteres til sammen 3 000 mennesker, og nå er derfor innbydelsesfornærmelsene i full gang, og som vanlig særlig i offiserskretser. De innbiller seg ennå å skulle innta en særstilling, selv i vårt demokratiske land, hvor offiserene nå som regel rekrutteres fra bonde- og håndverksstanden. Jeg hørte virkelig en offiser uttale, at der var sterk stemning blant de yngre offiserer for å ville stille forslag om, at kongen ikke oftere skulle innbys til Det militære samfunds fester. Lojaliteten er i sannhet stor – og det for en stakkels inn­bydelses skyld, og det til en fest, man burde være glad for å ha sluppet fra! Og så sier de seg å være demokrater på sin hals!