Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1911
Kristiania, 24. mars 1911

I går var vi i musikalsk soaré på Det kgl. slott. Som konsert var tilstelningen utmerket: Nationaltheatrets orkester, Ellen Gulbranson, Elsa Wagner og Karl Nissen var i ilden. Særlig Karl Nissens utførelse av Griegs a-mollkonsert var briljant og virket likefrem betagende. Selv i en konsertsal bør en konsert ikke vare mer enn en god time – man er ikke mottakelig for mer ad gangen, hvis sinnet skal holdes friskt og mottakelig den hele tid, men en konsert – ved en fest, hvor man dog er kommet sammen også for å nyte andre gleder – der varer sine to klokketimer, er absolutt av det onde.