Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1911
13. januar 1911

Ikke før hadde minister Delavaud forlatt Kristiania, så dukket madame Laval opp her i byen. Hun ringte meg opp i telefonen forleden, fortalte meg at hun brakte med seg anbefaling fra utenriksminister Pichon, og anmodet om ”Alliances Française”s velvillige bistand i anledning av, at hun også denne vinter aktet å holde forelesninger for damer.

Dette har brakt meg i en nokså pinlig situasjon, da jeg jo ikke godt kan avfeie henne, når hun presenterer seg med offisiell anbefaling fra den franske utenriksminister, men samtidig som minister Delavauds venn ønsker å holde henne på avstand.

Hun har i dag også vært ute hos oss på visitt, og da Barbara ikke ønsket å motta henne, efterlot hun en stor bukett med kunstige blomster til henne.