Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1910
21. desember 1910

Ved det nettopp avholdte kommunevalg viste det seg, at høyre og det frisinnede venstre i forening ennå er et hanefjed foran de radikale partier. Sosialistene er imidlertid ikke langt bakefter, og innen fjern tid vil de sikkert ha ledelsen her i hovedstadens kommunestyre.

Det frisinnede venstre gikk denne gang til valg på egen liste, og dets ledelse hadde store forhåpninger om tilslutning til denne. De hadde gjort regning på 10 á 12 plasser. Skuffelsen var derfor stor, da det viste seg, at listen kun fikk vel 4000 stemmer, og dets få representanter vil derfor ikke kunne øve noen nevneverdig innflytelse.

Min kompanjong advokat Heyerdahl er blant de valgte. Man fikk ham til å la seg stille på listen ved å tilby ham ordførervervet. Ved forskjellige machinasjoner ble han imidlertid senere av partistyret avspist med viseord­førerstillingen. Ved et i går middags avholdt møte av spissene blant de valgte ble han da også nominert hertil. Stor ble derfor overraskelsen, da han ved det endelige prøvevalg om aftenen, da samtlige var til stede, heller ikke nådde opp hertil. Det viste seg, at en av "spissene", generalkonsul Lorentzen, som hadde vært til stede om formiddagen og der intet hadde hatt å bemerke til Heyerdahls valg, i hemmelighet på forhånd i egenskap av formann i nærings­partiet hadde sammenkalt et møte av næringsdrivende og fått disse til å forplikte seg til å stemme på banksjef Kamstrup Hegge. En fiffig manøver! Selvfølgelig fullt berettiget, hvis han hadde sagt fra åpent og ærlig på formiddagsmøtet. Men han vet, at hvis han det hadde gjort, ville manøveren tross alt være klart mislykket.

Heyerdahl tar seg selvfølgelig nær av det, da han både i pressen og mann og mann imellom har vært nevnt som den, der var designert til ordførerstillingen.

Men den slags intriger og spill bak dekke må man være forberedt på, når man vil begi seg inn på den politiske arena.