Knagenhjelm: Dagbøker


Ad Notam Online | Forsiden | Bind 11: 1910
6. desember 1910

Ved en soaré i Alliance Française forleden aften hadde jeg forfatterinnen "Sfinx" (fru Edle Hartmann Schjødt) til bords. Hennes kåserier i "Verdens Gangs" søndagsnummer, som hun skrev under navnet ”Femme masquée”, satte meg alltid i godt humør. Ingen har som henne kunnet gjengi sjargongen i Kristianias middelstandskretser og blant tjenestepiker. Hennes syn på livets foreteelser er alltid friskt, sunt og velsignet fritt for alt snobberi og alle fordommer - en liten svakhet for alle spirer, der står i forbindelse med kunst eller litteratur kanskje unntatt.

Det var et interessant bekjentskap – om jeg vel vil tilstå, at hun virker morsommere som skribent enn som kåsør.